259 DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 259 de locuri de muncă, din care:

35 pentru persoanele cu studii superioare;

185 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;

39 de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:
– sudor, macaragiu, zidar, electrician întreținere și reparații, zidar, lăcătuș mecanic, bucătar, mașinist la mașini pentru terasamente, montator subansamble, cosmetician, coafor, manichiurist, electromecanic, șofer, instalator rețele de distribuție, ospătar, confecționer articole textile, agent securitate, agent curățenie, lucrător comercial, vânzător, finisor terasamente, consilier orientare privind cariera, administrator rețea calculatoare, inginer horticultor, expert relații sociale, director economic, expert achiziții publice, gestionar depozit, formator, expert jurist, responsabil proces, programator fabricație, inginer automatist, muncitor necalificat în construcții și muncitor necalificat în industria confecțiilor textile.

Detalii suplimentare se pot obţine:
-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea persoane fizice/locuri de muncă vacante;
-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum și punctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, Băleni și Titu, tel. 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița