APROAPE 200 DE MII DE PERSOANE AU FOST ANGAJATE PRIN INTERMEDIUL ANOFM ÎN PRIMELE ZECE LUNI ALE ANULUI 2021

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele zece luni ale anului 2021, au fost încadrate în muncă 195.147 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 octombrie 2021, 89.096 au peste 45 de ani, 38.786 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 31.466 au între 25 și 35 de ani, iar 35.799 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 23.855 tineri NEET).

Grupa de vârstă

Total raportat

Total general

195.147

< 25 ani

35.799

Între 25 şi 35 ani

31.466

Între 35 şi 45 ani

38.786

Peste 45 ani

89.096

Numărul femeilor încadrate este de 92.010, iar al bărbaţilor de 103.137, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 47,15 %, respectiv de 52,85%.

În funcţie de rezidenţă, 102.123 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 93.024 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (67.361), profesionale (44.918), gimnaziale (42.822), 20.590 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele zece luni ale anului 2021, 89.216 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Timiș ocupă primul loc (15.501), urmat de București (11.873) și Buzău (8.785).

În primele zece luni ale anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 386.872 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă sunt detaliate pe site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Mai multe informaţii privind rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă ale ANOFM sunt disponibile pe www.anofm.ro, la secțiunea Programe, Statistici.

Serviciul Comunicare, Relații cu Publicul şi Secretariatul Consiliului de Administraţie