FERMIERI, PĂSTRAȚI APELE CURATE! APLICAȚI MĂSURI DE BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU A EVITA POLUAREA CU PESTICIDE A SURSELOR DE APĂ

Protejarea surselor de apă de o posibilă poluare cu produse de protecție a plantelor reprezintă unul din pilonii de bază al activității Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM. Industria de protecția plantelor este conștientă de importanța apei în procesul agricol și în menținerea vieții și colaborează în permanență cu fermierii și cu mediul academic pentru a identifica cele mai importante mijloace și măsuri de bune practici agricole pentru a proteja apa și solul, pentru o agricultură durabilă, productivă și profitabilă.

TOPPS este un proiect derulat de către AIPROM în colaborare cu USAMV Cluj-Napoca prin intermediul căruia fermierii sunt informați cu privire la pericolul poluării surselor de apă în momentul aplicării tratamentelor fitosanitare și sunt instruiți pentru a evita poluarea prin implementarea unor măsuri de bune practici. AIPROM alături de USAMV Cluj-Napoca lucrează pentru a perfecționa instrumentele pe care fermierii le au la dispoziție pentru a proteja sursele de apă. Prin proiectul TOPPS, AIPROM împreună cu partenerii săi și-a propus, ca măsurile de bune practici agricole să fie prezentate operatorilor, consilierilor și părților interesate prin diferite metode: prezentări teoretice, practice şi demonstraţii în câmp.

Surse de poluare a apei

Se disting două modalități principale prin care produsele de protecție a plantelor ajung în apele de suprafață:

  1. Surse punctuale – sunt legate în principal de manipularea produselor agricole în cadrul fermei, iar principalele surse de risc sunt reprezentate de: curățarea echipamentelor, umplerea maşinilor pentru tratamente fitosanitare și gestionarea volumelor reziduale contaminate rezultate din curățarea și întreținerea maşinilor utilizate în fermă la efectuarea tratamentelor fitosanitare.

  2. Sursele difuze – unde principalele riscuri de poluare cu produse de protecție a plantelor din surse difuze sunt determinate de scurgerile pluviale de pe suprafaţa terenului și de eroziunea solului sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (imediat după efectuarea tratamentului), evacuarea apei din sistemele de drenaj (o formă specifică de scurgere) și din cauza fenomenului de derivă (antrenarea picăturilor mici de soluţie pulverizată de către curenţii de aer).

Reducerea poluării din surse punctuale este specifică fermei şi se referă direct la comportamentul operatorilor, optimizarea echipamentului și infrastructurii pentru evitarea greșelilor. Astfel, poluarea din surse punctuale poate fi în mare măsură evitată.

Reducerea poluării din sursele difuze este specifică și depinde de o serie de factori incontrolabili, cum sunt condițiile meteorologice și influența lor asupra solului și formelor de relief. Contaminarea cu poluanţi din sursele difuze poate fi în mare măsură redusă, dar condițiile meteorologice extreme pot cauza uneori riscuri de contaminare peste capacitățile de gestionare de care dispune fermierul.

Cele mai bune practici agricole pentru a evita poluarea surselor de apă

Tehnologiile de cultură pot reduce în mod semnificativ riscul de scurgere şi eroziune. Anumite culturi pot îmbunătăţi structura solului şi stabilitatea. Fermierii pot echilibra proprietăţile fizico-chimice ale solului prin:

rotaţia adecvatǎ a culturilor;

creşterea infiltrǎrii apei prin utilizarea culturilor cu rădăcină adâncǎ;

protejarea suprafeţei solului prin acoperirea acestuia cu materie organicǎ, pentru a reduce eroziunea provocată de stropii de ploaie;

distribuţia culturilor pe suprafeţe mari de teren. Culturile pot îndeplini rolul de atenuare a vitezei de scurgere a apei la suprafaţă şi pentru a minimiza scurgerea prin creşterea infiltrării.

Sunt și alte măsuri de bune practici pe care fermierii le pot implementa pentru a evita o eventuală poluare a surselor de apă cu produse de protecție a plantelor, așa cum sunt: reducerea intensității prelucrării solului, adaptarea calendarului de aplicare a produselor fitosanitare, aplicarea dozei recomandate pe etichetă și a recomandărilor înscrise de producător, reducerea compactării solului.

Fermierii care doresc să afle mai multe informații cu privire la măsurile necesare pe care trebuie să le implementeze în fermă pentru a evita poluarea surselor de apă cu produse de protecție a plantelor, pot contacta Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM.