INSTITUȚIA PREFECTULUI DÂMBOVIȚA CONSTATĂ PAGUBELE PRODUSE DE CALAMITĂȚI!

Comunicat de presă
referitor la constituirea comisiilor privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în ultimele 7 zile

Având în vedere Ordinul nr. 459/78/2019 al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, Prefectul județului Dâmbovița a emis în ultimele 7 zile un număr de 8 ordine.
Constituirea comisiilor a fost aprobată, în urma solicitărilor primite de la comitetele locale pentru situații de urgență, pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse la mai multe obiective pe raza comunelor: Nucet, Ludești, Moroeni, Uliești, Petrești, Pucheni, Moțăieni și Vârfuri.
Obiectivele afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (precipitații abundente) pentru care au fost solicitate comisiile au fost : poduri, drumuri județene, drumuri comunale și alunecări de teren produse pe anumite străzi.
În urma deplasărilor în teren, comisiile formate din reprezentanți ai: Instituției Prefectului-județul Dâmbovița, ISU “Basarab I” Dâmbovița, Consiliului Județean Dâmbovița,Inspectoratului de Stat în Construcții Dâmbovița, Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița/Sistemului Hidrotehnic Independent Văcărești, precum și un reprezentant al UAT-ului, au întocmit note de constatare sau procese verbale, pe baza concluziilor stabilite de specialiști.
Activitatea de evaluare a acestor comisii, în baza solicitărilor de la unitățile administrativ-teritoriale, continuă și în următoarea perioadă urmând a se întocmi raportul de sinteză conform prevederilor (anexa 9) regulamentului menționat.

Biroul de presă