LICEUL VOIEVODUL MIRCEA DIN TÂRGOVIȘTE INTRĂ ÎN SCENARIUL 2 DIN CAUZA COVID

HOTĂRÂREA nr. 162/06.10.2021

privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.J.S.U. nr. 157/02.10.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art 2-3 și art. 6 din Ordinul comun nr. 5338/ 1082/01.10.2021 al ministrului educației și ministrului sănătății interimar pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– adresa nr. 12.186/06.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 9.950/05.10.2021;

– adresa nr. 22.578/06.10.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 9.951/0560.2021.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 162 comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 06 octombrie 2021.

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Până la data de 19.10.2021, se aprobă ca Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște să funcționeze în scenariul 2.

Art. 2. Anexa nr. 2 din H.C.J.S.U. nr. 157/02.10.2021 se completează, potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarului Municipiului Târgoviște, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA