NOI MĂSURI STABILITE DE COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚA

Art.1. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 7,5/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Crevedia (8,91/1000 locuitori), Vlădeni (8,77/1000 locuitori) și Titu (7,54/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1000 de locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.2. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 6/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Costeștii din Vale (6,41/1000 locuitori), Aninoasa (6,39/1000 locuitori) și Bilciurești (6,31/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.3. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Brezoaele (5,21/1000 locuitori), Dărmănești (5,12/1000 locuitori), Mătăsaru (4,78/1000 locuitori), Iedera (4,62/1000 locuitori), Gura Ocniței (4,52/1000 locuitori), Moreni (4,49/1000 locuitori) și Niculești (4,49/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.4. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Hulubești (3,85/1000 locuitori), Conțești (3,66/1000 locuitori), I.L. Caragiale (3,44/1000 locuitori), Răscăeți (3,18/1000 locuitori), Șotânga (3,12/1000 locuitori), Ulmi (3,09/1000 locuitori), Pucheni (3,03/1000 locuitori) și Cândești (3,02/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 4, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 4, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.5. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 2/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Gura Șuții (2,87/1000 locuitori), Potlogi (2,82/1000 locuitori), Finta (2,81/1000 locuitori), Tătărani (2,79/1000 locuitori), Morteni (2,61/1000 locuitori), Glodeni (2,42/1000 locuitori), Voinești (2,19/1000 locuitori), Perșinari (2,17/1000 locuitori), Produlești (2,12/1000 locuitori) și Ocnița (2,09/1000 locuitori).

(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 11.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.6. La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 2, începând cu data de 11.10.2021, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice închise, mijloace de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în toate spațiile publice deschise, în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1-5 vor informa de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița își încetează aplicabilitatea.

Art.9. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – JudeţulDâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din următoarele unități administrativ-teritoriale: Crevedia, Vlădeni, Titu, Costeștii din Vale, Aninoasa, Bilciurești, Brezoaele, Dărmănești, Mătăsaru, Iedera, Gura Ocniței, Moreni, Niculești, Hulubești, Conțești, I.L. Caragiale, Răscăeți, Șotânga, Ulmi, Pucheni, Cândești, Gura Șuții, Potlogi, Finta, Tătărani, Morteni, Glodeni, Voinești, Perșinari, Produlești și Ocnița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA