TITULARIZAREA ÎN DÂMBOVIȚA A ÎNREGISTRAT O RATĂ DE PROMOVARE DE 61%!

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

  • Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 61,09%, superior în raport cu procentele consemnate în ultimii trei ani: 45,21% în 2019, 50,99% în 2018, respectiv 39,25% în 2017.

  • 4 candidați au obținut nota 10, iar 347 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 568 de candidați din totalul de 720 de candidați înscriși.

Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului școlar județean sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratelor Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

SURSA: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA