UNIVERSITATEA “VALAHIA” – PARTENERIAT PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI ISTORIC LOCAL

Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița au semnat un parteneriat în vederea cunoașterii și protejării patrimoniului istoric târgoviștean și dâmbovițean

Universitatea „Valahia” din Târgoviște aduce la cunoștință publică semnarea unui parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița, care are ca obiectiv colaborarea dintre părțile semnatare în vederea cercetării, inventarierii și protejării patrimoniului istoric local și județean, actualizării listei monumentelor istorice, sensibilizării publicului cu privire la importanța cunoașterii și păstrării autenticității monumentelor istorice, organizării în comun a unor expoziții, evenimente şi a altor activități cultural-istorice, derulării practicii de specialitate a studenților Universității „Valahia” și a unor activități de voluntariat și internship ale acestora în cadrul instituției partenere – Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița.

Potrivit acordului, care poartă semnătura rectorului Universității „Valahia” din Târgoviște, conf. univ. dr. Laura-Monica Gorghiu, și a directorului Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița, dr. Alexandru Radu, studenții, masteranzii și doctoranzii Universității „Valahia” din Târgoviște din cadrul Departamentului de Istorie și al Școlii Doctorale de Istorie, alături de colegi de-ai lor de la alte specializări înrudite, vor putea să-și aducă contribuția, alături de profesorii lor și de specialiștii Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița, la conservarea și punerea în valoare a prețiosului trecut al unuia dintre cele mai importante areale cultural-istorice din țară, care deține nu mai puțin de 1237 de poziții în Lista Monumentelor Istorice din 2015, dintre care 218 se găsesc doar în municipiul Târgoviște, fosta reședință medievală de scaun a Țării Românești.

Organizarea în parteneriat, alături și de alte instituții de profil, a „Zilelor Europene ale Patrimoniului”, „Zilei Patrimoniului Mondial”, a unor conferințe, seminarii speciale, desfășurarea de acțiuni de cercetare și monitorizare a stării patrimoniului vor facilita o ameliorare a situației moștenirii culturale județene și locale și sunt menite să servească comunităților în slujba cărora se află cele două instituții.

Lista monumentelor istorice poate fi consultată accesând pagina web: https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-DB.pdf

Fotografie:

Casa-atelier a marelui pictor Gheorghe Petrașcu (1872-1949) și profilul Bisericii Catolice „Sfântul Francisc de Asssi” învecinate, pictură realizată chiar de Gheorghe Petrașcu.